Visningsträdgården

Trädgården visar mer än 1000 olika sorters växter. Vissa delar är av naturnära typ och ska främja den biologiska mångfalten framförallt insekter och svampar. Idag består den av olika tematrädgårdar:

• Arktis

• Badrummet

Bondträdgården

• Buskrundeln

• Dammen (pågående arbete)

• Drakgrottan

• Döda Veden

Görans trädgård

• Handmålade trädgårdsskulpturer (beställningsvara)

• Isländska trädgården

Kopparträdet

• Kullerlandskapet

Köksträdgården

• Ljungträdgården (pågående arbete)

• Locus Solus

Medelhavsträdgård

• Kattmuren

Pelargonutställning under sommaren

• Primelravinen

Rastplatsen (pågående arbete)

Röda Muren

• Röda Platsen

Spegelstenarna

Stenarna

Stenpartiet

Steppen

• Stora stenpartiet

Stubben

• Sömmerskan (pågående arbete)

Tonis mur

Träsket

Utsikten

Stora växthuset NY

Ödlornas ravin (pågående arbete)

Öknen