Visningsträdgården

Visningsträdgården är av naturnära typ och ska främja den biologiska mångfalten. Besök av många fåglar, fjärilar och andra insekter är resultatet. Idag består den av olika tematrädgårdar:

• Arktis

• Badrummet

Bondträdgården

• Buskrundeln

• Drakgrottan NY

• Döda Veden

Görans trädgård

• Handmålade trädgårdsskulpturer (beställningsvara)

• Isländska trädgården NY

Kopparträdet

• Kullerlandskapet

Köksträdgården

• Locus Solus

Medelhavsträdgård

• Kattmuren

Pelargonutställning under sommaren

• Primelravinen (pågående arbete)

Rastplatsen (pågående arbete)

• Röda Platsen

Spegelstenarna

Stenarna

Stenpartiet

Steppen

• Stora stenpartiet

Stubben

• Sömmerskan (pågående arbete)

Tonis mur

Träsket

Utsikten

Ödlornas ravin (pågående arbete)

Öknen

 

 

Tips: Prenumerera tidningen Natur & Trädgård. Fakta och inspiration för passionerade odlare.