Betula papyrifera

Pappersbjörk

Dekorativ björkart med 10 cm långa, grovt
sågade blad. Ren, vit, papperslik bark.
Läge: sol
Höjd: 20 m

Tillbaka