Från Sunne kör vägen 241 mot Munkfors. I Torsberg tag av till vänster mot Bäckalund. Efter 2,7 km ligger Bläckhornet på vänstra sidan.