Plantering av häck

Plantering av buskar i den framtida perennrabatten

Tillbaka

Inramning av boulebanan med gatsten

Planteringsytor

Brattska Gården